Forum Samenleving

In een forum spreken de leden van het forum, collegeleden, inwoners en ambtenaren op voet van gelijkheid met elkaar over de zaken die op de agenda voor de raad komen. Tijdens een forumvergadering nemen maximaal twee personen per fractie plaats. Personen die geen raadslid zijn kunnen tot forumlid benoemd worden. Raadsleden kunnen echter altijd deelnemen aan forumvergaderingen, als het maximum van twee leden per fractie maar wordt aangehouden.

Er worden in het forum geen besluiten genomen. Het gaat om het uitwisselen van informatie.

De forumleden brengen advies uit of een voorstel als hamerstuk of als bespreekstuk naar de raadsvergadering doorgaat.

Het is de leden van de fora ook toegestaan een mening te geven over op de agenda van de vergadering staande onderwerpen, inclusief het aankondigen van eventuele amendementen en/of moties. De voorzitter dient er op toe te zien dat er geen debat plaatsvindt. Het debat is voorbehouden aan de Gemeenteraad.

Voor meer informatie zie de rubriek Stukken: 'Verordening op de fora van de gemeente Oudewater 2018'.

Voorzitter Forum Samenleving

dhr. R.A. van den Hoogen (Onafhankelijken)
dhr. J.W. van Wijngaarden (CDA), plv. voorzitter

Forumleden

mw. A. (Anne) Alles (ChristenUnie-SGP)
mw. G.C.M. (Trudi) van Eck (Onafhankelijken)
dhr. R.A.W.M. (Ronald) Gabriƫls (VVD/D66)
dhr. P.C. (Patrick) van Klaveren (VVD/D66)
dhr. L.J. (Leendert) Oosterom (CDA) (nu tijdelijk raadslid)
dhr. C.W.M. (Chris) Stolwijk (Onafhankelijken)
dhr. A. Th. (Dolf) Wildeman (Onafhankelijken)

Plaatsvervangend forumleden

dhr. A.M. (Ad) Blanker (VVD/D66)
mw. R. (Robin) Doesema (VVD/D66)
dhr. H.F. (Bert) van Leusden (CDA)
mw. J.E. Spoorenberg (Onafhankelijken)
dhr. B.M. (Ben) de Vor (VVD/D66)