Proclaimer

Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze worden achtergelaten. Bij het gebruik van deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.