Bestuurlijke informatie gemeente Oudewater

Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Welkom op de website van de gemeenteraad van Oudewater!

De vergaderingen van de gemeenteraad vinden plaats in het Stadhuis op de Visbrug. U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. 

De vergaderingen van de raad zijn ook live te beluisteren en achteraf terug te luisteren. 

U kunt bij de Forumvergaderingen inspreken over de onderwerpen die op de agenda staan. Bij de raadsvergaderingen kunt u inspreken bij agendapunt 4 'inspreekrecht' om een onderwerp bij de raad onder de aandacht te brengen. Voor beiden geldt dat u zich hiervoor kunt aanmelden bij de griffier tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en onderwerp.  

Wil u zich aanmelden of ander contact met de gemeenteraad of informatie toesturen? Dat kan via het mailadres griffie@oudewater.nl.

Menso Bosma, griffier.

Vergaderingen