Forum Ruimte

In een forum spreken de leden van het forum, collegeleden, inwoners en ambtenaren op voet van gelijkheid met elkaar over de zaken die op de agenda voor de raad komen. Tijdens een forumvergadering nemen maximaal twee personen per fractie plaats. Personen die geen raadslid zijn kunnen tot forumlid benoemd worden. Raadsleden kunnen echter altijd deelnemen aan forumvergaderingen, als het maximum van twee leden per fractie maar wordt aangehouden.

Er worden in het forum geen besluiten genomen. Het gaat om het uitwisselen van informatie en het houden van een eerste debat over een onderwerp.

De forumleden brengen advies uit of een voorstel als hamerstuk of als bespreekstuk naar de raadsvergadering doorgaat.

Voor meer informatie zie de rubriek Stukken: 'Verordening op de fora van de gemeente Oudewater 2021'.