Forum Ruimte

In een forum spreken raads- en forumleden, collegeleden, inwoners en ambtenaren op voet van gelijkheid met elkaar over de zaken die op de agenda voor de raad komen.

In een forum spreken de leden van het forum, collegeleden, inwoners en ambtenaren op voet van gelijkheid met elkaar over de zaken die op de agenda voor de raad komen.

Er worden in het forum geen besluiten genomen. Het gaat om het uitwisselen van informatie.

De forumleden brengen advies uit of een voorstel als hamerstuk of als bespreekstuk naar de raadsvergadering doorgaat.

Het is de leden van de fora ook toegestaan een mening te geven over op de agenda van de vergadering staande onderwerpen, inclusief het aankondigen van eventuele amendementen en/of moties. De voorzitter dient er op toe te zien dat er geen debat plaatsvindt. Het debat is voorbehouden aan de Gemeenteraad.

Voor meer informatie zie de rubriek Stukken: 'Verordening op de fora van de gemeente Oudewater 2014'.

Samenstelling forum Ruimte:

dhr. R.A. (René) van den Hoogen (De Onafhankelijken), voorzitter

dhr. W.K. (Wim) Knol (De Onafhankelijken), lid

dhr. A.Th. (Dolf) Wildeman (De Onafhankelijken), lid

dhr. J.W. (JanWouter) van Wijngaarden (CDA), lid

dhr. K. (Kees) de Bruijn (CDA), lid

dhr. S. (Serge) van Dam (VVD en D66), lid

dhr. I.P.F. (Ignace) Boreel de Mauregnault (VVD en D66), lid

dhr. J. (Jan) Broere (ChristenUnie-SGP), lid 

mw. J.J. (Judith) de Vor - van de Bunt (CDA), plv. voorzitter

dhr. J. (Jeroen) Kenbeek (De Onafhankelijken), plv. lid

dhr. E.R. (Erik) de Haan (De Onafhankelijken), plv. lid

dhr. H.F. (Bert) van Leusden (CDA), plv. lid

mw. M.E.A. (Marloes) Baars (CDA), plv. lid

dhr. A.M. (Ad) Blanker (VVD en D66), plv. lid

dhr. A.J. (Ben) van Winden (VVD en D66), plv. lid

mw. J.W.W. (Sjanet) de Wit - Groenendijk (ChristenUnie-SGP), plv. lid