Auditcommissie

De Auditcommissie is ingesteld door de gemeenteraad.

De commissie geeft een advies ter besluitvorming aan de raad over de financiële voorstellen van het college van burgemeester en wethouders, zoals de jaarrekening. Voorts geeft zij gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot andere zaken van financiële aard, zoals bijvoorbeeld de aanbesteding van de accountant, speerpunten ten behoeve van de interim-controle door de accountant.

De vergaderingen van de auditcommissie zijn niet openbaar. Het advies van de auditcommissie wordt wel openbaar gemaakt.

Zie onder de rubriek Stukken de 'Verordening op de auditcommissie gemeente Oudewater'.

Samenstelling Auditcommissie:

dhr. J. (Jan) Broere (ChristenUnie-SGP), voorzitter
dhr. D. (Dick) Stapel (CDA), lid en plv. voorzitter
dhr. M.J. (Mark) Kruiswijk (VVD/D66), lid
dhr. A. Th. (Dolf) Wildeman (Onafhankelijken), lid
dhr. W.K. (Wim) Knol (De Wakkere Geelbuik), lid
dhr. A. (Arjen) van der Lugt, secretaris

dhr. J.V. (Vincent) Bos (ChristenUnie-SGP), plv. lid
dhr. K. (Kees) de Bruijn (CDA), plv. lid
dhr. R.A.W.M. (Ronald) Gabriëls (VVD/D66), plv. lid
dhr. R.A. van den Hoogen (Onafhankelijken), plv. lid