Gemeenteraad

De gemeenteraad van Oudewater bestaat uit 15 raadsleden die er gezamenlijk voor moeten zorgen dat ze uw wensen vertalen in beleid en doelstellingen.

De uitvoering ligt bij het college; de raadsleden controleren of het college deze doelstellingen ook daadwerkelijk haalt. De raad kan gebruik maken van de hulp van ambtenaren en heeft hiervoor een eigen functionaris: de griffier.

Wilt u contact met de gemeenteraad of stukken toesturen? Doe dit alstublieft via de griffier, de heer A. (Arjen) van der Lugt (griffie@oudewater.nl).

Zie de rubriek Stukken voor het 'Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Oudewater 2018'.