Gemeenteraad

De gemeenteraad van Oudewater bestaat uit 15 raadsleden die er gezamenlijk voor zorgen dat ze uw wensen vertalen in beleid en doelstellingen. 

De uitvoering ligt bij het college; de raadsleden controleren of het college deze doelstellingen ook daadwerkelijk haalt. De raad kan gebruik maken van de hulp van ambtenaren en heeft hiervoor een eigen functionaris: de griffier.

U kunt bij de Forum vergaderingen inspreken over de onderwerpen die op de agenda staan. Bij de raadsvergaderingen kunt u inspreken bij agendapunt 4 inspreekrecht om een onderwerp bij de raad onder de aandacht te brengen. Voor beiden geldt dat u zich hiervoor kunt aanmelden bij de griffier uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering.

Wilt u zich aanmelden of anderszins contact met de gemeenteraad of stukken toesturen? Dat kan via de griffier, Menso Bosma  (griffie@oudewater.nl).

Zie de rubriek Stukken voor het 'Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Oudewater 2021'..