Overzicht van nieuwsberichten 2015

bijeenkomst gedeputeerde Provincie Utrecht met gemeenteraad van Oudewater 09 december 2015

De gedeputeerde van de Provincie Utrecht wil de gemeenteraad van Oudewater horen over haar voornemen om preventief toezicht op te leggen aan de gemeente Oudewater. In dit kader is een bijeenkomst belegd waarbij de gedeputeerde aan de hand van een presentatie uiteenzet hoe ze tot haar voornemen is gekomen. Vervolgens wil ze van de raad horen welke maatregelen de raad neemt om preventief toezicht te voorkomen.

Geen vragen voor het vragenhalfuur 29 oktober 2015

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenhalfuur

Aanvangstijdstip raad 9 juli is 19.00 uur 03 juli 2015

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces wordt gehouden op donderdag 9 juli aanvang, 19.00 uur.

Forum Ruimte 14 april 2015 gaat niet door. 27 maart 2015

Bij gebreke van onderwerpen/voorstellen is het forum Ruimte van 14 april 2015 komen te vervallen.

Vergadering commissie bezwaarschriften 25 maart 2015 gaat niet door. 24 maart 2015

De vergadering van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van 25 maart 2015 gaat niet door. De geplande zaak is verschoven naar de vergadering van 1 juli 2015.

Forum Ruimte 3 maart 2015 gaat niet door. 17 februari 2015

Het forum Ruimte van 3 maart 2015 gaat niet door. Op 2 maart 2015 vindt een gecombineerd forum Samenleving / Ruimte plaats. Zie agenda 2 maart 2015 voor meer informatie.