Presidium

Het Presidium doet voorstellen aan de Gemeenteraad over de organisatie en het functioneren van de Gemeenteraad, Fora en overige door de raad ingestelde commissies, bijvoorbeeld de Auditcommissie. Verder beslist het Presidium over allerlei praktische zaken, zoals bijvoorbeeld het organiseren van werkbezoeken, cursussen en excursies.

Het Presidium stelt ook de voorlopige agenda's van de Gemeenteraad en de Fora vast.

De vergaderingen van het Presidium zijn niet openbaar.

Samenstelling van het Presidium:

burgemeester D.C. (Danny) de Vries, voorzitter
dhr. R.A. (René) van den Hoogen (Onafhankelijken), lid en plv. voorzitter
dhr. J.W. van Wijngaarden(CDA), lid
dhr. G.W.J. Hoogenboom (VVD/D66), lid
mevr. A. (Annemarie) van 't Veen (Progressief Oudewater), lid
dhr. J.V. (Vincent) Bos (CU-SGP), lid
dhr. M. (Menso) Bosma, igriffier