VergaderingVergadering van Forum Ruimte
Datum: 01-03-2016 20:00 uur


Stadhuis (audio)
Voorzitter: René van den Hoogen
Griffier: dhr. drs. O.F. Matheijsen
0
1
1
4
2
1
1
0
 

De stukken liggen in het stadskantoor ter inzage